Какви негативни действия на кандидати и служители се проверяват с полиграф?

familypreemployment screeningtheft1

Всички възможни негативни действия и поведения.

Всяка фирма или организация ими специфика в начина си на работа. Ние ще ви помогнем да съставим въпросите в теста, както и да избере най-подходящия за вас тест.

В зависимост от дейността на организациите или фирмите, видовете негативни действия за проверка се конкретизират.

Списък за негативни действия, за които се прилагат полиграфски проверки на кандидати за работа или служители:

familypreemployment screeningtheft1

По принцип всички възможни негативни действия и поведения.

В зависимост от дейността на организациите или фирмите, видовете негативни действия за проверка се конкретизират.

Списък за негативни действия, за които се прилагат полиграфски проверки на кандидати за работа или служители:

 • Наркотици – използване, притежание, търговия
 • Алкохол – проблеми, шофиране в нетрезво състояние
 • Криминални прояви
 • Фалшифициране на документи:

- молба за кандидатстване;
- личен статус;
- образователен статус;
- психичен статус;
- здравен статус;
- квалификационен статус;
- професионален статус;
- пари;
- счетоводни;
- застрахователни;
- имотно състояние.

 • Сексуални акцентуации или престъпления
 • Палеж
 • Хазарт
 • Корупция
 • Мотив за постъпване или оставане на работа
 • Кражба на предмети или консумативи, финансови средства
 • Измами
 • Опазване на тайна, класифицирана информация
 • Агресивност
 • Задлъжнялост
 • Изрядност при задължителни плащания