Как работи Полиграфския метод

tracing

Чрез полиграфския метод се възпроизвеждат, записват, анализират и оценяват някои психофизиологични дейности на човека, а в това число влизат: дишане, сърдечносъдова дейност, потоотделяне, мускулна дейност.

Измерването с полиграф се състои от три фази: първа фаза - предшестваща теста; втора фаза - получаване на данни; трета фаза - анализ на данните:

Първа фаза:

verify-12Човекът извършващ изследването, така наречен полиграфист, попълва необходимите формуляри. След което обсъжда процедурата с лицето, на което му предстои да бъде изследвано и обяснява, как точно ще премине процедурата и какво представлява инструмента. Изследваният подписва декларация за доброволност, относно процедурата с полиграфа. Въпросите, които ще му бъдат заданени ще са подготвени и ще му бъдат прочетени предварително, за да няма изненадващи въпроси по време на процедурата. Обикновено отнема 45-90 минути.

Втора фаза:

pd lie detector 080123 mnДоговорените въпроси ще бъдат зададени по време на тази фаза, докато изследваният е приложен към полиграф-сензорите. При тази фаза участват само полиграфиста и изследваният.

 

 

Трета фаза:

pol reactia1По време на третата фаза - фазата на анализ на получените данни - полиграфиста внимателно преглежда и оценява всяка една диаграма. За да си състави мнение за правдивостта на дадените отговори, се подготвя доклад и заедно с диаграмите се предоставя по искане на подписващия.

 

Съвети за лица, възнамеряващи да се подложат на полиграфско изследване

От Вас се изисква валиден документ за самоличност със снимка, като например паспорт или шофьорска книжка и декларация, че доброволно сте се съгласили да се подложите на изледването.